T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: CHỈ LÀ…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hoa Đêm – Tranh: Mai Tâm

(tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp)

.

Chị ngồi để tám gió khuya

Để ve vuốt ánh trăng lòa xòa buông

Chị nào đợi vọng tiếng chuông

Chỉ mong một chút gió cuồng lạc đêm.

.

Cơi trầu chị bỏ, chả têm

Khát chi duyên hẩm, phiền thêm, báu gì…

*.

Làng Tám, trưa 03 tháng 12-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2022