T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

h o à n g x u â n s ơ n: S Á u, c H ư a R Ề n c H Ữ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thơ chưa xong

 

{Đ ị n h  Đ ề}

 

Vẫn luôn có em trong đó

hỡi người yêu hay d(r)ỗi hờn

thơ là phụ gia của một

cuộc vui buồn chẳng kém hơn

 

{Â n  T ừ}

 

Cám ơn em đã khai thông

đường mương lâu ngày khô quạch

ô hay cuộc chạy lòng vòng

sao hồn vẫn mang áo rách

 

 

{T r ừ  B ị}

 

Phòng khi ngã xuống té xuống

có chút gì vịn đứng lên

người xưa từng bảo như thế

câu thơ.  và tiếng sấm rền

 

 

{C h o  K h ô n g}

 

“Không ai cho ta tiền truyện

cũng không cho nốt thân bài”

một lúc nào đã viết thế

mà rồi câu kết vụt bay

 

 

{V ô  Đ ị n h}

 

Bay đâu bay đâu.  về đâu

sóng muôn năm vỗ chân cầu*

nước đi rồi đâu nhớ lại

một lúc nào,giữa đêm thâu

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

4:52 @m

9.oct.20

 

*Hà Nguyên Thạch, Chân Cầu Sóng Vỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020