T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hòang Xuân Sơn: mật [kh]uớc

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Nhớ Một Người (nằm xuống) – Tranh : Mai Tâm

gởi Nguyễn Xuân Thiệp

người bỏ người đi xa

bóng vẫn ngồi đợi bóng

giữa khoang tối ngân hà

một vì sao khẽ rụng

 

rồi đẩy trăng tàn bay

lẩn lút đời quy hướng(*)

phía bên kia là ngày

bên này hương thấm muộn

 

có gì xanh mãi đâu

hồn cây già rêu đá

một khuôn mặt đã dàu

một dáng còm ú ớ

 

rọi soi với gương chiều

chim kêu đàng tu hú

chiếc gậy cùn mỏi xiêu

dò chống theo lằn cụ

 

nơi đâu rộn tiếng người

cuộc vui nào cháy túi

đóm lửa nằm hiu hiu

cũng không buồn thức dậy

 

run rẫy một tờ chiêm

mộng qua đồi lãm thuý

ngàn dâu chép lại miền

một ảo trang thuỳ mỵ

 

hoàng xuân sơn

15 juillet 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015