T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 30, 2015

Hòang Xuân Sơn: mật [kh]uớc

Nhớ Một Người (nằm xuống) – Tranh : Mai Tâm gởi Nguyễn Xuân Thiệp người bỏ người đi xa bóng vẫn ngồi đợi bóng giữa khoang tối ngân hà một vì sao khẽ rụng   rồi đẩy trăng tàn bay lẩn lút đời quy hướng(*) phía bên kia là ngày bên này hương thấm muộn

Đọc Thêm »

Hòang Hải Thủy- Sống và Chết ở Sài Gòn

Đọc Sách với Nguyễn Đình Tòan Hồng Ngọc và Nguyễn Đình Tòan Chuyên mục “ đọc sách với nguyễn đình tòan “ có nguồn gốc từ chương trình “ Đọc Sách “ do Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc phụ trách trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA) năm 2000. Nhằm mục

Đọc Thêm »
Lưu Trữ