T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: ngày 13 tháng ba năm 17

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image004.jpg

Ảnh – Hương Kiều Loan

 

hành tung

thiệt ra không có gì chắc chắn

như quần boxer bó sát

háng thò khỏi chân

đi và đứng

thậm chí diễu hành

[tất cả bọn mình đều ở tư thế chuồi]

và đút

không có gì chắc chắn, thiệt ra

các thứ đút vào mồm

 

 

đếm đai

ùm hm

à ha thắt lưng đen

khuya thức tiểu bậy một phát

bồn cầu gấp gáp

từ kỷ nguyên thứ

ong ve

 

 

xác quyết

mị mị mị mị

hiểu không chứ

tất cả đều ma mị

cả

đới

 

 

trình diễn

 khạc.  và nhổ

[thiệt khổ cho nhạc]

nghe hoài một thứ

đồng nát

 

 

áo nghĩa

búng tay cái tách

xong

áo đầy nách

 

 

bấm độn

con báo đen chồm lên giấc ngủ

nường ngáy ta ngáy

đêm tan hàng

mắt lúng liếng quy y

 

 

ưng

nghe cầu âu mình hát

đường về thúc giạ

sáng trưng

 

 

duy

phật chỉ lên trời

mình chỉ lên trời

trời hết đường chỉ

 

hoàng xuân sơn

 

 

 

©T.Vấn 2017