T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Ba 19, 2017

Hà Phan: NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY KẺ THÙ

(Ảnh: T.Vấn & Bạn Hữu – Dòng Nhạc Kỷ Niệm) Sau sự cố bi hài ca khúc “Mùa Thu Chết” của Phạm Duy bị cho là ám chỉ, trù ẻo cách mạng mùa thu nên bị đề nghị cấm hát, cứ tưởng những người nắm quyền hành trong ngành văn hóa với tất cả lòng

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: ngày 13 tháng ba năm 17

Ảnh – Hương Kiều Loan   hành tung thiệt ra không có gì chắc chắn như quần boxer bó sát háng thò khỏi chân đi và đứng thậm chí diễu hành [tất cả bọn mình đều ở tư thế chuồi] và đút không có gì chắc chắn, thiệt ra các thứ đút vào mồm  

Đọc Thêm »
Lưu Trữ