T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Mai Tâm: Đêm Thu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Đêm Thu – Tranh: Mai Tâm

 

(Tác giả – họa sĩ cảm tác khi vừa hòan thành xong bức tranh Đêm Thu)

 

 

Khuya về lãng đãng khói sương bay

Tiếng hạc âm vang cất gọi bầy

Gió nhẹ vô tình đưa sóng vỗ

Gương hồ vỡ vụn xoá đường mây

Ghềnh xa một dãi chìm tăm tối

Liễu rũ bờ hoang lạnh giá đầy

Tĩnh lặng trời cao Trăng chiếu diệu

Hương trà dịu ngọt ấm lòng thay .

 

Mai Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019