T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc Và Viết Số Đặc Biệt Giáng Sinh 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tạp chí Đọc Và Viết Số 7, Tháng 12, 2021.

 Giáng Sinh.

(Xin bấm vào đường dẫn ở trên)

MỤC LỤC

1- Giáng Sinh Với Nhà Thơ Lưu Vong

Dunya Mikhail

2- Ý Và Nghĩ Tạo Số Mệnh. Luận

3- Mang Thương Tích Thoát Khỏi Trời Đêm.Thơ

Night Sky with Exit Wounds. Ocean Vuong.

4- Ý Nghĩa Của Ca Hát. Royal Staton.

5- Món Quà Của Ba Vua. O. Henry. Truyện Giáng

Sinh

6- Danh Vọng, việc không kết thúc. Luận

7- Hãng Du Lịch Once in a Blue Moon. L.E.

Graboski-Cotton. Kịch.

8- Tôi Là Đôi Vú. Cô Độc Sợ. Thơ.

9- Giới thiệu sách:

Brief Answers To The Big Questions,

Stephen Hawking.

Ngu Yên dịch từng kỳ:

Có Sinh Vật Trí Khôn Nào Sống Trong Vũ Trụ

Không?

 

Tạp chí Đọc Và Viết Số 6, Tháng 11, 2021.

(Xin bấm vào đường dẫn ở trên)

MỤC LỤC 

1- Fadhil Assultani. Thơ Iraq. Dịch.

2- Cây Chổi Của Mẹ Tôi. Phiếm Luận.

3- Diễn Đạt Ca Khúc Là Gì? Royal Staton. Nhạc

4- Truyện Của Một Giờ. Kate Chopin. Truyện Mỹ.

5- Lối Đi Của Người Chết. Chinua Achebe.

Truyện Nigeria.

6- Lửa Trại Trên Không Gian. Thơ.

7- Sữa Nhân Ái. J. Thalia Cunningham. Kịch dịch.

8- Câu Chuyện Của Người Thua Kiện. Đặc Luận.

9- Giới thiệu sách:

Brief Answers To The Big Questions,

Stephen Hawking.

Ngu Yên dịch từng kỳ

Vạn Vật Bắt Đầu Như Thế Nào?

 

Ngu Yên

(Giới thiệu)