T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 30, 2021

Ngu Yên: Người Đàn Bà Ngâm Nước – Họa Sĩ Alyssa Monks

Họa sĩ Alyssa Monks Ngu Yên Tranh của họa sĩ Alyssa Monks  Tạp chí Fine Art  Connoissreur đưa tin cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Alyssa Monks đang diễn ra và kéo dài cho đến tháng Giêng năm 2022 tại Forum Gallery dưới đề tài: “It’s All Under Control” (Tất cả đều trong vòng

Đọc Thêm »

Lê Tất Điều: Tranh luận về Einstein

Thuyết Tương Đối Đặc Biệt (TĐĐB), còn gọi là Tương Đối Hẹp của Albert Einstein được hầu hết khoa học gia nhiều thế hệ tôn thờ, nhân loại học tập suốt hơn trăm năm, nay dám bảo nó sai thì tất nhiên “lãnh đủ”. Cả thế giới khoa học xúm lại đánh ngay. Hơn mười

Đọc Thêm »
Lưu Trữ