T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Duy: THƯƠNG CA CHIẾN TRƯỜNG – Vùng Trời Mang Tên Ta

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print


Phạm Duy: THƯƠNG CA CHIẾN TRƯỜNG
Vùng Trời Mang Tên Ta

Dù đã dành khá nhiều thì giờ để tìm kiếm phần audio, youtube, và phần tài liệu liên quan đến bản nhạc VÙNG TRỜI MANG TÊN TA trong tuyển tập THƯƠNG CA CHIẾN TRƯỜNG của NS/PD nhưng chúng tôi vẫn không có được một chút kết quả nào, ngoại trừ vài hàng chữ khiêm tốn nhắc đến tên bài nhạc của chính nhạc sĩ lưu lại trên website phamduy.com như sau:

Sau thời gian soạn thương ca chiến trường thì xẩy ra mùa hẻ đỏ lửa 1972. Tôi tạm quên những bài hát cho quê hương tồi tệ để soạn cho Không Lực Việt Nam những bài tích cực hơn như: ÐIỆP KHÚC TRẦN THẾ VINH, VÙNG TRỜI MANG TÊN TA, LÊN TRỜI, TRONG BÃO CÁT MƯA RỪNG v.v…

Xin được kính cáo cùng quý độc giả và mong nhận được sự giúp đỡ.

T.Vấn & Bạn Hữu