T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Lê Việt: Đường Về (Nhạc) – Thơ: Lê Trần

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

 

Đường về – Thơ: Lê Trần; Nhạc: Trần Lê Việt

Ca sĩ trình bày: JB Hùng – Hòa âm: Quốc Thành

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021