T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 2006

T.Vấn: Sài Gòn và Hoàng Ngọc Tuấn

● Gởi người bạn trẻ N. ở Sài Gòn ● Mai ta chết dưới cội đào Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu (Đưa em tìm Động Hoa Vàng – Phạm Thiên Thư) Gần đúng 1 năm sau ngày nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn qua đời (ngày giỗ 4/6 âm lịch), NXB Trẻ vừa

Đọc Thêm »

T.Vấn: Sài Gòn và những trang sách cũ

● Đừng tưởng rằng sau một cuộc phần thư, cái còn lại chỉ là đống tro tàn của quá khứ . . . Ngày xưa, ở nước Trung Hoa phong kiến, có bạo chúa Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn học trò. Ngày nay, ở Việt Nam giữa thế kỷ 20, cũng có những bạo

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tháng 6 và những ghi chép ở Dallas

Dẫu rằng sông cạn đá mòn Con tằm đến thác cũng còn vương tơ (Đọan Trường Tân Thanh – Nguyễn Du) 1. Tháng 6, Dallas nắng đổ lửa. Caí nóng phương Nam lúc nào cũng làm chảy mỡ. Vậy mà gia đình tôi năm nào cũng chỉ đợi dịp này để xuôi Nam. Riêng năm

Đọc Thêm »
Lưu Trữ