T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Sáu 26, 2012

TV&BH: Người viết tù khúc và cây đàn banjo

  Vào đầu những năm 1990s, người Việt hải ngọai sinh sống ở khu vực Nam, Bắc tiểu bang California đã có cơ hội  nghe và biết đến một lọai âm nhạc đặc biệt được sáng tác trong thời gian tác giả còn bị giam cầm trong các nhà tù ở khắp ba miền đất

Đọc Thêm »

Xuân Điềm & Duy Lam: Chiếc Kẹo Nhỏ

Thơ: Duy Lam – Nhạc: Xuân Điềm – Trình bày: Đức Tuấn Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết– Tranh: Trần Thanh Châu Anh Xuân Điểm kể về bài tù khúc “Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết”: “Nhà văn Duy Lam từ Bắc chuyển trại về Nam có tặng bài thơ nội

Đọc Thêm »
Lưu Trữ