T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Hai 11, 2014

Ngộ Không : Cái lưỡi lê

Tranh : Trần Thanh Châu Chuyện gã kể chẳng có gì mới, bởi lẽ đã có nhiều người viết rồi. Như một nhà văn nào đó ai oán: “Vào cái lúc tôi bắt đầu viết, những điều tôi cho rằng cần được viết ra đều đã được viết ra bởi những người đi trước. Những

Đọc Thêm »

Phan : Thiệp hồng báo tin…

Tranh: Trần Thanh Châu Lần đó, tôi nhận từ tay người phát thơ cái thiệp hồng báo tin mà không biết! Tôi chỉ nhận lệnh ông phát thơ đi xe đạp, “Này, cầm cái này về nhà cho bố mẹ mày. Đem về nhà ngay đi, mày đừng mê chơi rồi lại bỏ mất đấy…”

Đọc Thêm »
Lưu Trữ