T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Một 26, 2017

Hoàng Xuân Sơn: Chùm thơ tiễn & đón xuân

Ảnh – Lưu Na  bá vơ cái chỗ phát sướng làm mình mệt đời mấy mươi dư vẫn phập phòi tóc uá đầu hè nung tuyết chảy lùm xùm khương nhiệt cứ đâm hơi   lỉm dỉm.  lim dim.  lìm dìm mục thụng thụng.  thùng thùng.  trống đánh lên lạ đời pheng sủi phơi con

Đọc Thêm »

Phan: đầu năm hoa lá…

Người tây phương có thói quen đầu năm thường đề ra những tâm nguyện để thực hiện trong năm mới nhằm nâng cao đời sống cá nhân từ sức khoẻ tới tinh thần, tâm nguyện đầu năm rất phổ biến ở Mỹ và cũng đã thâm nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới. Với

Đọc Thêm »
Lưu Trữ