T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tám 22, 2018

Bạo lực cấp cao chính là sự sợ hãi

Tiếng Chó Sủa Đêm – Tranh: Thanh Châu (Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân) Câu chuyện Đoan Trang, Nguyễn Tín. Sự khủng bố đàn áp dân sự đã được đẩy lên một nấc khốc liệt và trơ tráo hơn, không cần phải xuống đường, không cần phải giương biểu ngữ, không cần hô khẩu

Đọc Thêm »
Lưu Trữ