T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 29, 2018

Khải Triều: HUỆ TRẮNG NỞ TRONG LỬA HỒNG

  Hoa Trắng – Tranh: Mai Tâm   Năm 1963, An viết tập thơ mở tay, có cái tên rất lạ: “Người Ôm Mặt Khóc”. Trong số hơn 30 bài, có ba bài đặt ở cuối tập. Đó là các bài: Lời ca của chim Cuộc khiêu vũ của chim Cuộc đối thoại Anh Thanh

Đọc Thêm »

Phila Tô: L.P.K HỌP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM

Kính Thưa Quý Thầy Cô Và Đồng Môn L.P.K Tấm hình trên chụp ngày 7/2/2015, họp mặt kỷ niệm 40 năm (1975-2015) tỵ nạn CS. Tấm hình dưới chụp ngày 17/11/2018, họp mặt kỷ niệm 90 năm (1928-2018) Trường được mang danh Lycée Pétrus Trương Vĩnh Ký. (L.P.K). Tuy không gian và thời gian khác

Đọc Thêm »
Lưu Trữ