T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 2, 2019

hoàng xuân sơn: Đ Ư Ờ N G T A M Ã I Đ I (M Y W A Y)

CHO NHỮNG MẤT MÁT TRONG ĐỜI Đường ta đã qua. Đường nào sẽ tới. Đường ta mãi đi. Hôm nằm mơ thấy bầu trời sao lung linh. Rồi sụp đổ. Cảm nghiệm cuộc đời mong manh quá. Bằng hữu ghé lại bên đời. Rồi xa khuất. Ai biết được ngày mai? Que sera sera! Nhạc

Đọc Thêm »

Lê Dinh & Hoài Linh: Trắng Đêm Đợi Chờ

“. . . Lời ca của Hoài Linh được đánh giá là bay bướm, văn hoa, có vần có điệu. Mỗi lần soạn nhạc, ông viết ra giấy cả một lô danh từ hay tính từ cùng vần với câu trên để ông để lựa chọn. Hoài Linh thích sử dụng từ Hán Việt. .

Đọc Thêm »
Lưu Trữ