T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 9, 2019

Sợ

Tranh: Thanh Châu (Nguồn: Văn Việt) Từ Thức Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của dân Hong Kong, người ta đặt câu hỏi: Họ có biết sợ không? Denise Ho, một trong những

Đọc Thêm »
Lưu Trữ