T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 5, 2021

Khó Ai Ngờ – Đoạn Giữa Tình Yêu

Ngu Yên Minh họa: Đinh Trường Chinh Truyền khẩu có câu: Bảy mươi còn học bảy mốt. Bất kỳ ở tuổi nào, già dặn cách mấy, cũng cần học hỏi thêm. Tôi có một cô bạn rất duyên dáng, vui vẻ. Hai yếu tố này ở người nữ, thường hay bị hiểu lầm. Duyên dáng

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Ba Bảy Hăm Mốt

[ b A  B ả Y  h Ă m  M ố T ] (tranh của Bình)   T Ừ T H Ơ K H A L Y C H A M vạch r(h)áng tìm mây, mây đã bay chỉ còn xác bướm ngậm hao gầy nhớ buổi trưa hè con cu gáy xa thiệt xa

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: VÕ PHIẾN: NGÀN NĂM MÂY TRẮNG LÊ THÊ

(Nguồn ảnh: Uyên Nguyên) Trọn đời nhà văn Võ Phiến (1925-2015) là những trang giấy, nơi đó ông đi nhiều hơn ngồi, ông động nhiều hơn tĩnh, ông gây bất ngờ cho độc giả nhiều hơn là lưu giữ sự lặng lẽ trên giấy. Và chính đời ông cũng đã trải qua những chuyến đi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ