T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 22, 2021

Lê Tất Điều: NHANH NHƯ ÁNH SÁNG

Hình (Spie.org) Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Chút tình vay mượn

Tranh minh họa – Diễm Hạ Lệ Giang ngồi thu mình trong bóng tối. Mỗi khi nghe tiếng gọi từ phía ngoài vọng vào “Lệ Giang!  ra đây mau”, con bé lại rút sát vào góc nhà hơn. Có tiếng nói rất khẽ, nhưng Lệ Giang không nghe được gì ngoài giọng nói có phần

Đọc Thêm »
Lưu Trữ