T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 28, 2021

John McCain bị mất “tên”

TNS John McCain và cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius. Ảnh: FB tác giả Ted Osius Ngay khi tôi đến Hà Nội, dòng chữ khắc về ông John McCain trên tượng đài cạnh hồ Trúc Bạch đã được sửa lại. Khi ông McCain thăm Việt Nam vào tháng 5/2015, tôi dẫn ông

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: G i A n G, c H I ề u C ủ A L Ê*

tranh Nghiêu Đề   Dòn mình sắp vỡ ta đây tranh. không đứng mãi cùng ngày sắc phong   Vẽ thêm ta vẽ. cánh đồng con ngựa xương đuối màu sông đẹp buồn   Buổi chiều buổi chiều cơn dông viết đè lên buổi nghiêu ngung khải huyền   Một dòng chải giữa huyên thiên

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: BÊN NGOÀI HÀNG RÀO

Tranh minh họa – Thanh Châu           Người đàn bà ấy lại tới. Lần này một mình. Váy màu da báo đốm, hở vai. Guốc cao gót. Mũ rộng vành che khuất khuôn mặt và chiếc kính râm. Ghế mộc lỏng chỏng ngoài hàng hiên là đối tượng đầu tiên để bà ta vén váy

Đọc Thêm »
Lưu Trữ