T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 3, 2021

Nguyễn Hàn Chung: Vợ bảo/Rặn thơ/Vỡ

Góc vườn – Tranh: Mai Tâm   Vợ bảo   Mắt anh gân máu nổi chằng chịt vì viết lách lăng nhăng quá nhiều Lần nào cũng vậy nói yêu đương khi bệnh trọng cũng liều lĩnh thơ     Rặn thơ Anh ngồi rặn méo tàn nhang Em ngồi rặn nhíu hai làn môi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ