T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 18, 2021

Dịch bệnh, từ thiện và phẩm giá con người

Song Chi phỏng vấn nhà văn Nguyễn Viện. SONG CHI: Chúng ta thấy trong suốt mấy tháng qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, người SG đã tích cực làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo đang sống tại thành phố, phải nói là không có tấm lòng nhân ái

Đọc Thêm »
Lưu Trữ