T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 22, 2021

Nguyễn Thanh Sơn: Một Buổi Cầu Hồn

          Ảnh (HKL) Lễ gọi hồn cho thằng Thực vào ngày thứ bốn mươi chín. Vị  pháp sư thần chủ điều hành lễ cầu hồn là ông Long Thiên. Bên ông còn một đệ tử mà người này sẽ “lên đồng”. Người đệ tử của ông Thiên là lão già xấp xỉ tuổi sáu mươi, khuôn

Đọc Thêm »
Lưu Trữ