T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 9, 2021

Nam Lộc: Thanksgiving to Thương Phế Binh VNCH

Thanksgiving là ngày lễ mà người ta dùng để tạ ơn những sự tốt lành và ân sủng mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Nhưng cũng để tạ ơn ông bà, cha mẹ. Tạ ơn các ân nhân đã giúp cho ta được đến bến bờ tự do, và thực tế nhất là

Đọc Thêm »

Khê Kinh Kha: Vì đời mình đã có nhau

    ngày tháng dài vô tận cho đời mình là vũ trụ vô biên cho tình mình dài bao nồng cháy   em đã rót vào anh những ngọt ngào tuổi mộng đã thở vào anh những khao khát hồn nhiên đã trồng trong anh mầm yêu đuơng nồng ấm đã đổ vào trái

Đọc Thêm »
Lưu Trữ