T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 10, 2021

Đặng Xuân Xuyến: VÀI CHUYỆN VỀ COMMENT TRÊN FACEBOOK

Tự phê – Tranh: Thanh Châu * Mấy hôm trước, đọc comment của nhà thơ Đồng Thị Chúc: “Có nhiều nhà thơ muốn cách tân thơ, muốn “cải tiến” thơ, có người muốn cải tiến về nội dung, có người muốn cải tiến về sử dụng từ ngữ… Điều tiếc là người đọc chưa thích

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: VÔ ĐỀ/ĐẮNG CHÉN HỒ TRƯỜ̀NG

Cõi người ta (12) – Tranh: Thanh Châu   VÔ ĐỀ . 1. Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc Sáng xuân hồng tha thướt áo hoa bay Mắt em liếc khiến nhân gian chết điếng Phúc phần ta hay là một thiên tai? . 2. Chiều thu phong lòng ta thương biết mấy

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 212)

  Chữ nghĩa lơ mơ lỗ mỗ Ngày xưa…ngày nay… Ngày xưa quán cóc hàng quà, Ngày nay chỉ mỗi cơm nhà mà thôi. Chữ nghĩa làng văn (5) Ý nghĩa thâm trầm ẩn trong câu đối: Ông tổng đốc Hà Đông mời một vị túc nho ở Nam Định để đề câu đối cho bể

Đọc Thêm »
Lưu Trữ