T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 12, 2021

Quảng Tánh Trần Cầm: vọng tưởng cuối năm

Vọng tưởng – Ảnh: Tác giả   (với cô hái mơ hái mận)    thèm ngả lưng ôm giấc ngủ không mộng mị thèm đánh lên mấy tiếng lung tung xèng đã mềm lòng nếm đôi chút tang thương đầu lưỡi thèm một ngày ngồi châm bẩm nghĩ suy   ngó mình vần xoay theo

Đọc Thêm »
Lưu Trữ