T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 1, 2021

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 214)

Chữ và nghĩa (10) Tục ngữ là sản phẩm của quá khứ. Vì vậy, khi dạy tục ngữ, tất phải đối mặt với những từ ngữ cổ hết sức xa lạ với học sinh. Giới biên soạn sách giáo khoa e dè như thế kể cũng phải, vì khó lòng có thể né tránh được

Đọc Thêm »
Lưu Trữ