T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 10, 2021

Ngu Yên: Sách đề nghị đọc cuối năm 2021_Trên kệ sách Ngu Yên

Tuyển Tập Truyện Ngắn, cuốn Một 20 truyện 20 quốc gia trong tinh thần văn chương toàn cầu và đa văn hóa https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Truy%E1%BB%87n_ Tạp chi Đọc Và Viết: 7 số Dịch: Thơ, Nhạc, Kịch, Truyện và tiểu luận. https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-   Ngu Yên

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: THƠ VUI LỤC BÁT 2

Cõi người ta (7) – Tranh: Thanh Châu   1. Khoan khoan ngồi đó chớ đi Bạn bè tri kỷ mấy khi sum vầy Bà đâu ta bảo bà này Chạy ra bờ ruộng lùa bầy vịt non Cà-ri vịt, tiết canh ngon Vài chai rượu rắn cho tròn đệ huynh – Hai ta trọn

Đọc Thêm »
Lưu Trữ