November 1, 2020

  Giao Chỉ San Jose Sống hay là chết với Covid 19: Khi tôi viết bài phiếm luận này thì chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức của nước Mỹ. Tác giả không viết vì […]