January 1, 2021

Tranh: Hoàng Thanh Tâm   Thêm một ngày bạc râu tóc nhẩm từng chữ gió vô thường trang sách cũ mỏi gân cốt nghe thiên cổ lạnh buốt xương. . Học vô cùng tâm như nắng soi khắp cõi chiều […]

Ảnh: Ngọc Tự     C H Ợ T  V I Ế T, đ ầ u  n g à y  1.1  n ă m  2 1   Tự nhiên tràn ngập yêu thương ngày sinh của một cõi thường tự […]

Ngõ Vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   Lời dặn người yêu đầu năm Anh chẳng ghen tuông bất cứ người nào già trẻ bé choai mê em anh đều khoái tỉ họ bu vào khen em cười hi hí […]

Xem tiểu sử của Carlos Drummond de Andrade   (Nguồn: Phanquynhtram.com) phan quỳnh trâm   CÔNG THỨC CHO NĂM MỚI Nếu bạn muốn có một Năm Mới tốt đẹp Sắc màu của cầu vồng hay sắc màu của sự bình […]