January 4, 2021

Đã bao giờ … từ khi Dân Tộc Tôi lập quốc tự ngàn xưa đã lặng lẽ “khóc thầm”??? Đất nước tôi ngày nào cũng có giỗ, thậm chí giỗ cho nguyên cả gia đình (khói hương cho 10 người […]

Cụ Sào Nam Phan Bội Châu (Ảnh: Internet) … Lũ bé thấy ông, nghi bệnh rượu Hóa ra nghiện nước, vậy mà say. (Sào Nam: Cười Mình)   [ 1 ] Khát Nước Cụ Phan nói ở đây là cụ […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Sydney Trần Hoa Kỳ đã thảm bại trong việc bảo vệ người dân của mình trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tuy có dân số chỉ chiếm ít hơn 5% dân số thế giới, nhưng […]