April 16, 2021

Thái Hạo Vài ngày trước, một người bạn vong niên của tôi, người từng tham gia trong cuộc “20 năm nội chiến từng ngày” với tư cách một người lính của Miền Nam VN, kể rằng khi phóng viên hỏi […]

Đường đi không đến – Tranh: Thanh Châu (Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc qua đời, nhưng anh đã để lại một di sản thơ văn khá đồ sộ. Để tưởng nhớ đến một người tài hoa vắn số, TV&BH sẽ […]

  Dốc tình xa thẳm cuối đời Men theo lối nhỏ ngỏ lời tình nhân Dẫu mà Em có xa gần Trái tim nhóm lửa, Ta cần có Em Hay là chỉ giấc nửa đêm Em về trong mộng ấm […]