September 27, 2021

Cõi người ta 4 – Tranh: Thanh Châu     NHỮNG  BÀI TỨ TUYỆT 1 Đêm Cô Lữ Đêm nay trăng lạnh người có lạnh? Điệp khúc hư không nỗi đoạn trường Nâng ly cô lữ sầu viễn phố Tri […]

Jackhammer Nguyễn Lâu lắm rồi, có thể hơn 25 năm trước, tôi có đọc một bài trên báo An ninh Thế giới của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nói về ông tổ cộng sản Nga là Lenin. Bài này […]

“Thời gian hủy hoại các lâu đài, nhưng lại làm giàu những vần thơ”. (Jorge Luis Borges 1899-1986, nhà văn, nhà thơ Argentine) * Kể từ tập thơ Vườn Dĩ Vãng ấn hành năm 1972 của thời trai trẻ phục […]