October 14, 2021

Với nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, người tôi xưng hô là anh, theo thói quen giữa các nhà văn gọi nhau, nhưng anh cách biệt với tôi nhiều lắm. Nói cho đúng, nghĩa là tôi phải nhón chân, và phải […]

Cõi người ta (6) – Tranh: Thanh Châu     Cởi đồ & cởi thơ Cởi đồ thì dễ nhưng thơ thì không dễ cởi như đồ đâu em mông là chả vú là nem làm yêu dẫu có lèm […]

Nguyễn Phú Yên Thế giới âm nhạc của Phạm Duy hết sức rộng lớn, từ chủ đề âm nhạc cho đến ngôn ngữ âm nhạc nên có thể nhìn ông dưới nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Trước khi […]