January 5, 2022

(Hình minh họa Chinh Phụ Ngâm do tác giả, nhà văn Trùng Dương cung cấp).                            *Tác  giả xin cám ơn Giáo sư Trần Huy Bích đã giúp nhiều tài liệu cần thiết cho bài viết này.   Gần […]