12/14/2015
Như Thương: ĐẤT NỞ LÚA THƠM

clip_image001

Cuối năm lặt lá mai vàng

Mà nghe xa xót những bàng hoàng xưa

Tìm đâu ngõ trước giậu thưa

Ngõ sau vàng hạt lúa chưa về bồ

Áo em tấm vải dệt thô

Mà nghe trời đất cơ hồ mênh mang

Khom lưng trên đất bạt ngàn

Thì thầm lúa trổ hạt vàng thành cơm

Rạng ngày đất nở lúa thơm

Mái tranh nương bóng cội rơm khói chiều

Thương dòng sông mẹ quạnh hiu

Từ trên nguồn nước chắt chiu non ngàn

Men theo triền núi thênh thang

Hóa thành sông rộng nắng vàng bờ đê

Đất phù sa đượm tình quê

Trái tim rưng rức ngõ về biệt tăm

Đếm mười hai độ trăng rằm

Bao lần lặt lá, tháng năm trĩu buồn

Bốn mươi năm hỡi cội nguồn

Quê mình gạo thóc nặng xuồng nay đâu?

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015