12/16/2015
Hoàng Xuân Sơn: một chốc, lại bước

clip_image002

Hố Tư Tưởng – Tranh : Mai Tâm

 

khoan nhượng

nằm di

mà ngỡ đời du

bước ra khỏi mộng

tù mù bóng cây

thai hoang

một bước rất gầy

thầm nghe nhạc chảy

trùng vây

bụi

bờ

rồi mềm một ánh trăng thơ

ngộ xanh như buổi

hái tờ nguyệt khai

với thuyên cầm. chép

không lời

du về mộng cũ

chúi

rời

bước di

 

dao ánh

chốc chốc

bật

dậy

làm thơ

đèn tắt

tắt          bật

chẳng sờ thấy nhau

ánh đời

như một ánh dao

 

không sợ

cứ để đèn

cứ chong             đèn

hơi đâu quỷ mị

lấn chen vào thần

giũ đời

rụng cái tà huân

thì con nước ngược vui mừng

chẳng sao

ma thiêng ngụ ở trên lầu

 

ôm

một gối nằm

một gối ôm

gối nào mới ngã

lồm cồm dưới chân

đời sao vẫn cứ ôm đồm

 

hoàng xuân sơn

28 juillet 2015

 

 

 

©T.Vấn 2015