08/03/2010
70 Năm Tình Ca (10) – Các nhạc sĩ theo Kháng chiến

(Bấm vào đây để nghe)

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

Nhạc sĩ Tô Hải

Nhạc sĩ Tô Vũ

Nhạc sĩ Trần Hòan