06/12/2017
Như Thương: ĐIẾU VĂN CHO CÁ

Photo by Nhu Thuong - ĐIẾU VĂN CHO CÁ

Từ nghìn trùng của đại dương

Theo dòng biển mặn quê hương … lạc loài

Xác thân cá đã mệt nhoài

Trái tim để lại làng chài xa xôi

Chỉ còn đôi mắt giạt trôi

Đến nơi xứ lạ đêm thôi là ngày

Mặt trời ngả bóng mạn Tây

Ra đi, ngoái lại lắt lay nỗi sầu

Biển ơi chi mộ cá đâu

Cái còng còn chỗ mai sau trở về

Trùng dương vỗ sóng lỗi thề

Điếu văn vàng úa bốn bề rong rêu

Cá ơi, hạt cát hồn xiêu

Sao rời quê mẹ chín chiều ruột đau

Đọc thơ điếu gởi biển sâu

Lặng nghe nước mắt mặn câu thơ buồn

 Như Thương

 

 

 

 

©T.Vấn 2017