08/10/2017
Như Thương: SỢI TƠ TRẦM

soi to tram

Biết đâu là sợi tơ trầm

Bao năm ẩn giữa chỗ nằm nhân gian

Bút thơ tựa dấu hài hoang

Trao em một cõi thênh thang với đời

Em là ai…hỡi nụ cười

Để sương đọng lại tiếng rơi vô thường

Dường như còn chút mùi hương

Của đêm tục lụy dặm trường đam mê

Xin đừng rũ áo đi về

Mình ta ở lại bốn bề lênh đênh

Đừng đi, em cứ ngồi bên

Đừng phơi áo lụa nhớ quên, xa gần

……….

Lá sen gấp cuộc phong trần

Trăm năm rồi cũng xoay vần hư không

Kiếp này dẫu đục dẫu trong

Bên hồ vẫn nở sen lòng tịnh tâm

Như Thương

©T.Vấn 2017