11/15/2019
nguyễn hàn chung: yêu trừ hao/tiếp theo/hãy nhớ

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm

 

yêu trừ hao

anh không chót lưỡi đầu môi
trừ hao anh phải yêu người cút côi
phòng khi em giả lơ rồi
anh không thể sống lẻ đôi một giờ

 

 

tiếp theo

người tình thứ nhất bỏ đi
người thứ hai ngỡ nhu mì, té ra
bây chừ đến lượt thứ ba
đàn ông yêu khác đàn bà, tiếp theo

 

 

hãy nhớ

rồi em sẽ chán hư danh
sẽ tin chỉ một mình anh chơn tình
quanh anh gái đẹp gái xinh
bao la bát ngát nhớ mình em thôi

ừ thì, ngoa ngoắt bĩu môi
sống lâu hãy nhớ lời tôi bây chừ

nguyễn hàn chung

 

 

©T.Vấn 2019