07/06/2020
Khê Kinh Kha: những chiều đông cuối năm

Chiều đông – Tranh: Mai Tâm

 

những chiều đông cuối năm ngồi nhớ quê hương

nhớ vắt cơm nếp nhớ cọng rau thơm nhớ vị ớt cay

nhớ mùi trầm trên bàn thờ ngoại

nhớ mẹ cha mắt mờ theo ngày tháng

nhớ em thơ từ cay đắng lớn lên

nhớ chị hiền theo chồng ra biên giới

nhớ họ hàng bỏ làng xóm ra đi

 

những chiều đông cuối năm ngồi nhớ quê hương

nhớ bạn bè đã chết nhớ những thằng còn sống

những thằng mặc cảm những thằng còn cầm súng

và nhớ Tĩnh nhớ Thục nhớ Thái nhớ Sài-gòn

nhơ’ Huế

 

những chiều đông cuối năm ngồi đốt thuốc tư lự

trên cành khô mùa thu nào đã chết

loài chim nào đã bỏ đi tình yêu nào đã vắng

nỗi hờn nào đã băng gía trong tim

kỷ niệm nào theo về trong lối gío

kỷ niệm nào vang vang lời tình xưa

kỷ niệm nào còn khua động trong hồn

 

những chiều đông cuối năm ngồi mong đợi

mà đã mong đợi hơn hai mươi năm

một cuộc tình êm dịu một ánh mắt trong

một nụ hôn một vòng tay một an ủi một sự thật

một hòa bình

 

những chiều đông cuối năm ngồi mặc niệm

những lãng phí nửa đời để lại lệ xót

và bây gìơ còn lại nỗi buồn trong mắt sâu

 

Khê Kinh Kha

 

©T.Vấn 2020