08/21/2020
Phạm Doanh: Chợ Khuya/Mời nhau một chén/Thơ bảy nghiệp

Họat kê – Tranh: Thanh Châu

 

Chợ Khuya

Ghé vào khu chợ lúc ban đêm
Bãi vắng đậu xe có chỗ liền
Mấy cậu lưa thưa ngồi kháo chuyện
Vài cô lác đác đứng thu tiền
Hàng rau hàng đậu đang phun nước
Hồ cá hồ cua vẫn kín nguyên
Quên mất là mình cần thuốc hút
Đến nhà mới nhớ, thật vô duyên.

 

 

Mời nhau một chén

Bạn ơi, hãy uống với tôi đi
Rượu cũng thường thôi chả quý gì
Lúy túy đâu cần Mai Quế Lộ
Say sưa không cứ Ngũ Gia Bì
Còn đồ nhắm mặn còn nâng chén
Hết chất đưa cay vẫn cạn ly
Thế sự ngàn năm là ảo ảnh
Thì say hay tỉnh có hề chi.

 

 

Thơ bảy nghiệp

Thôi thế từ nay thất nghiệp rồi
Đi làm tuần nữa, hết thì thôi
Account sắp cạn, còn credit
Paycheck vừa ngưng, vẫn nợ người
Tội nghiệp vợ nhà, lo mortgage
Giận cho thế sự, mắng ông trời
Ngày mai tớ mở hàng bán phở
Vừa bán vừa cho vẫn có lời.

Phạm Doanh

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020