T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tám 21, 2020

Khuất Đẩu: Viết ngắn giữa mùa COVI (5)- ÁO XƯA

  Bên rổ rau muống – Tranh: Thanh Châu Áo xưa dù nhàu Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau (Trịnh Công Sơn) Áo xưa là áo cũ, chứ không phải áo của vua quan triều Nguyễn ngày xưa, bày ra khoe cho Tây mũi lõ lé mắt coi chơi. Cũng không phải chiếc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ