T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Uncategorized

Như Thương: HẠC ƠI…

Ảnh (Dzung Tran)   Hạc bay tha nhánh cây xưa Thênh thang trời rộng đón đưa hạc về Chốn nào là mảnh đất quê Mà lưu lạc giữa bốn bề mây bay Tháng năm chỉ một vòng quay Bâng khuâng lòng chợt lắt lay nỗi buồn Ai đem cánh hạc xa nguồn Bên sông kia

Đọc Thêm »
Lưu Trữ