T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Châu Thạch: THÁNG TƯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Chiều Hoàng Liên Sơn – Tranh: Thanh Châu

 

 

Tháng tư về em đội mũ đẹp thay  

Bên ấy lạnh đội mũ nầy ấm lắm  

Bên nầy nóng tháng tư ra biển tắm  

Nhớ ngày xưa địch đuổi chạy ven bờ.  

 

Tháng tư về hồn cũng muốn làm thơ  

Thơ tháng tư nhớ một người em gái  

Ở truồng leo cây, kéo mo cau, bé dại  

Thế mà nay đã thành bách thành tùng  

 

Tháng tư sầu nên ta nói lung tung  

Đọc đừng chửi vì tai ta điếc đặc  

Bởi từ lâu đôi tai ta bịt chặt  

Để không nghe chuyện nghịch nhĩ lùng bùng  

 

Tháng tư nói điên tháng tư nói khùng  

Tháng tư chạy tháng tư lửa cháy  

Ngày tháng tư ghi đầy trong sử đấy  

Ngàn năm sau ai cười, khóc tháng tư?  

Châu Thạch

 

 

 

 

©T.Vấn 2021