T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Xuân Xuyến: ĐÊM CUỒNG SAY…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Hoa Đêm – Tranh: Mai Tâm

 

Em nhé, một lần quậy cùng ta

Một đêm giả khướt lướt Ngân Hà

Một đêm vịn cớ vì ta đã

Mà hứng đêm cuồng say với ta?

 

Ừ, giả lần thôi, đâu chết a

Người ta thiên hạ vẫn thế mà

Thì bởi ả Hằng lả lơi quá

Mà dáng ai kia cứ nõn nà…

 

Thôi, ngả vào ta, cuộn vào ta

Để đêm thánh thót rót trăng ngà

Để làn gió thoảng loang hương lạ

Để trộn vào ta, nghiến nát ta.

*.

 

Hà Nội, 2G45 ngày 01-07-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020