T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

h o à n g x u â n s ơ n: m Ù i m  y/SOMETIMES s U m m E r T i M e

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

 

 

m ٠i m  y

 

đồi của nguời

rừng của trời

đi hoang nhánh lạ

cây bồi tịch liêu

ờ thì bước

[chậm]

liêu

xiêu

men theo dấu đợi

tuổi chiều ngây ngây

già đi

cũng có phiên ngày

mây nghe sảng khoái

chút gầy vóc thơm

 

đi bộ sáng ngày 4 tháng 9

năm 2020

 

 

 

SOMETIMES

                           s U m m E r T i M e

 

Thỉnh thoảng em

thỉnh thoảng tôi

đôi khi. thỉnh thoảng

ta ngồi như không

có việc gì đi lòng vòng

buồn buồn ghé lại bên hông nhà người

thỉnh thoảng em cười thiệt tươi

còn tôi thỉnh thoảng

biếng

lười

kinh thiên

thỉnh thoảng chúng ta

chia miền

về gom xứ lại

đốt

thiên sự buồn

———

h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020